🎮 🎼 Gameshow ONSTAGE - Chỉ 30 phút, cơ hội nhận GIẢI THƯỞNG TRỊ GIÁ 1000 coins💰💰💰 [227860]  

Speakers: Annie Nguyen, On Stage, OnMic Official
Date & Time
Wed, Aug 31 at 02:00 PM
🎼 Hướng dẫn chơi gameshow ONSTAGE ❇️B1: Vào room ONSTAGE lúc 21:00 THỨ 4 HẰNG TUẦN ❇️B2: Trả lời 10 câu hỏi về chủ đề âm nhạc (Thông qua app Kahoot) ❇️B3: NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ NGƯỜI CÓ SỐ ĐIỂM CAO NHẤT và nhận giải thưởng TỔNG TRỊ GIÁ 1000 COINS 💰💰