Phòng Lắng Nghe #5 - Podcast tâm sự cùng Carota 

Speakers: Carota Mental Health App, Mai Pham
Date & Time
Sat, Aug 20 at 01:59 PM
Chương trình định kỳ giúp giải đáp vấn đề tâm lý của bạn! Mời bạn điền thông tin tại https://bit.ly/phonglangnghe để đăng ký trò chuyện trực tiếp hoặc gửi thư tâm sự với Carota. Mỗi tuần, 2-3 câu chuyện sẽ được chọn để giải đáp.