Career Talks: Advertising, The world within 

Speakers: Bản Lĩnh Marketer, Thang Nguyen, Tuan Le, Đức Huy Nguyễn, Tien Nguyen, Quỳnh Như Văn
Date & Time
Sat, Aug 20 at 06:55 AM
Buổi Career Talks với chủ đề: "ADVERTISING, THE WORLD WITHIN" trong Chuỗi Training “Head In The Cloud - Feet On The Ground” được tổ chức bởi cuộc thi Bản Lĩnh Marketer và các anh chị nhiều kinh nghiệm trong ngành Marketing - Advertising đến từ ZEE Agency.