Nghe vẻ nghe Voice #20 "Người chơi hệ tiếng" phải đối mặt với những rủi ro nào? 

Speakers: Holly Nguyen, GREEN VOICES, ĐẶNG KHUYẾT
Date & Time
Sun, Aug 21 at 02:28 PM
Giọng nói (Thanh âm) vốn là tài sản tự có. Nếu vậy người sử dụng giọng nói (thanh âm) có phải là quá lời không? Cứ tận dụng tài sản vốn có mà không phải lo đến nhiều rủi ro trong ngành nghề?