Blockchain Talk: The Merge và ETH2.0 

Speakers: Nam Nguyễn Hoàng
Date & Time
Sat, Aug 13 at 01:47 PM
Buổi hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói chuyện về ETH2.0, Rollups và tương lai những thứ có thể sắp xảy ra với thị trường crypto này. Mọi người hãy cùng thảo luận nhé.