ĐI BỘ XUYÊN VIỆT: TRẢI NGHIỆM VÀ NHỮNG BÀI HỌC 

Speakers: Hồ Nhật Hà Music
Date & Time
Mon, Aug 8 at 01:28 PM
Chia sẻ trải nghiệm đi bộ xuyên Việt 2300km từ Sài Gòn - Hà Giang với chiếc ví rỗng và cây đàn guitar. Những bài học rút ra từ hành trình này là gì? Tất cả có trong show host tối thứ 2 này bạn nhé 🤗