Nghe vẻ nghe Voice #19 Cơ hội việc làm nào cho người mới "nổi" tiếng? 

Speakers: Holly Nguyen, GREEN VOICES, ĐẶNG KHUYẾT
Date & Time
Sun, Aug 14 at 02:22 PM
Người mới - tiếng chưa được "nổi" rộng khắp - thì phải tìm việc ở đâu? Chỉ lồng tiếng phim được giao thôi thì có đủ mức sống không? Thông tin nhà tuyển dụng đáng tin tưởng thì nên theo dõi ở đâu?