Event - Nghề trend dễ kiếm tiền 

Speakers: Leo Phan, Linh Sam, Son Tran
Date & Time
Sun, Jul 31 at 12:53 PM
Show dành cho các bạn thích và muốn tìm hiểu, đi làm ngành Event. Anh Bưởi và khách mời sẽ mang đến thông tin cụ thể về nghề Event..