🔥 YOUNG - HOST #4: OnMic - best bà mai 

Speakers: ThuyVy Nguyen
Date & Time
Sat, Aug 6 at 02:00 PM
Tìm được nhau khó thế nào? Ai chung tình được mãi? OnMic “mai mối” cho những sợi tơ duyên lành ra sao? Ở đây không có ngôn tình, chỉ có nỗi lòng “người trong cuộc” làm hót và cồ-hót 🎙🎙 Đến đây cùng tìm một mối duyên và hiểu thêm lòng nhau!!!