Vắc xin văn hoá #45: Trạng Lợn 

Speakers: Nguyên Trang, Dũng Trần, Bao Khanh Nguyen, Vu Tien Dung, Uy Le
Date & Time
Mon, Aug 1 at 01:58 PM
Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của truyện cười Việt Nam.