Nghề, nghiệp X OneBlock Labs #11 Quẩy giỏ đi học Crypto|Biết lợi thế là easy game thôi  

Speakers: Holly Nguyen, Hieu Nguyen
Date & Time
Wed, Jul 13 at 01:59 PM
Head of Research nhà "quái vật" ngành Blockchain - OneBlock Labs - sẽ ngồi đây và từ tốn giảng giải cho các "newbie đang muốn học nghề" về Crypto từ 0 đến 1 nhé!