Ủ một miền thương #04: Tìm mình để thấy tự do 

Speakers: Cẩm Nguyên, Cẩm Hà, Linh Trần
Date & Time
Sat, Jul 2 at 11:58 AM
Bạn có giá trị sống hay tìm kiếm tự do? Tự do có chăng khi đi kèm với điều kiện? Tự do có chăng khi cuốn vào rối bời của cảm xúc, tâm trí,... Thấu-hiểu mình rồi có tìm thấy tự do? Mời bạn ghé nghe, và chia sẻ về sự tự do trong mỗi người cùng khách mời nhé