TALKSHOW #04: Storytelling sao cho “interesting”?! 

Speakers: MAGIC - Tạp chí Marketing, CLB Marketing MGC - NEU, Hương Nguyễn, Hoàng Nguyễn Trọng
Date & Time
Sat, Jul 2 at 12:45 PM
Hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội không thiếu những câu chuyện được chia sẻ hàng ngày và dưới nhiều góc độ. Tuy nhiên, không phải câu chuyện nào cũng có nội dung hấp dẫn. Làm thế nào để lôi cuốn khán giả vào câu chuyện của mình?