Chàng-Ngốc-Già Weekly #018: Có Nên Mua Cổ Phiếu Lúc Này ?  

Speakers: Chàng- Ngốc-Già
Date & Time
Sat, Jun 25 at 12:55 PM
thị trường đang ở vùng Gấu Vả thì như thế nào ? những dấu hiệu nào cần theo dõi ? chiến lược phân bổ vốn