Nghề, nghiệp #11 "Hoang mang" vì quá nhiều review tệ về công ty Crypto? 

Speakers: Holly Nguyen, Willy Pham
Date & Time
Tue, Jul 5 at 02:00 PM
Một đại hội "ném" hết thảy Q (Question) để phía nhà tuyển dụng - Đại diện Coin98 Finance - A (Answer) và giải đáp tất cả "hoang mang" của các bạn đồng âm trong bối cảnh loạn lạc các review tệ về công ty Crypto.