"Stress & Burnout trong công việc" dưới góc độ Tâm lý 

Speakers: Carota Mental Health App, Mai Pham
Date & Time
Tue, Jun 28 at 01:26 PM
Cùng tìm hiểu cơ chế phản ứng trước stress của não bộ & cơ thể cùng cách điều hoà tress response từ khía cạnh khoa học thần kinh. Khám phá chiến tượng quản lý căng thẳng dưới góc độ tâm lý học.