Instagram Reels - Sự Lên Ngôi của Video Ngắn? 

Speakers: Trình Phạm Thị Khánh
Date & Time
Fri, Jun 24 at 01:57 PM
Những chiếc video ngắn với thông tin chớp nhoáng trên nền nhạc trendy liệu có làm bạn thích thú? Cùng mình tìm hiểu thêm về công cụ Reels của Instagram - một cơ hội mới cho Creators Gen Z ✌🏼