Thủ Thỉ Chuyện Nghề | Công Nghệ Giáo Dục | Ep 1: Muôn Vạn Nẻo Đường 

Speakers: Vietnam Learning Design, Nguyen Nam
Date & Time
Sat, Jun 25 at 01:21 PM
🎙 “THỦ THỈ” CHUYỆN NGHỀ EDTECH - GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ TẠI ONMIC 🎙 _____________________ 🖐🏻 Con đường nào để bạn đến với EdTech? 🖐🏻 Làm gì khi bỗng muốn “rẽ ngang” vào nghề? Cùng thảo luận, đặt câu hỏi và lắng nghe với hai bạn host (hơi) trẻ nhé!