STARBUCKS TÀI CHÍNH #004: Câu chuyện lạm phát 

Speakers: Ha Dat
Date & Time
Fri, Jun 24 at 03:00 PM
Lạm phát là gì ? Tăng lãi suất cao có thể là công cụ chống lạm phát tốt ? Ngành ngân hàng đang đối mặt với những khó khăn gì ?