Tám Giờ Ba Mươi [8.30] #1 “Trò Chơi Chính Trị Trong Công Sở” 

Speakers: AiVi Nguyen
Date & Time
Sun, Jun 19 at 01:31 PM
một chuyên đề hướng đến nỗi lòng của ta từ chuyện nhỏ đến chuyện vừa .. là sự chia sẻ từ những trải nghiệm, là sự lắng nghe rồi mong chờ một gợi ý để giải toả dấu chấm hỏi trong đầu .. vào lúc 8.30 , am or pm ?! https://forms.gle/an8DA1hjuyGkkYsq6