Lắng lại…mà nghe SS2 #5: Phán xét hay Phản biện? 

Speakers: Nhã Nhi, Cuong Nguyen
Date & Time
Tue, Jun 28 at 12:55 PM
Cùng lắng nghe những chia sẻ của thầy Nguyễn Huy Cường - Tiến sĩ ngành Triết học giáo dục và trưởng khoa Anh Đại Học Quốc Tế TP. HCM về Phán xét và Phản biện bạn nhen.