[INSIGHT AI KÌA] DON’T MIND, NGƯỜI TRẺ #03: CHỌN “THỬ” ĐỂ THẤY MÌNH 

Speakers: S Communications, Ngọc An Trần Lê, Thắng Nguyễn, Tu Nhu Lam, S Radio
Date & Time
Sat, Jun 25 at 12:51 PM
Mọi hành vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân. Chỉ bằng cách “thử” ta mới tìm ra điều gì thật sự phù hợp, mới thấu tỏ bản ngã của chính mình và lý giải được “mình là ai?”. Để rồi một ngày nào đó chúng mình thấy nhau trong phiên bản mới hơn, mạnh mẽ hơn.