Nghe vẻ nghe Voice #13 i'm "S"exy and I know it 

Speakers: Holly Nguyen, GREEN VOICES, ĐẶNG KHUYẾT
Date & Time
Sun, Jun 26 at 02:29 PM
Tập trước mình đã biết "Người ấy là I" rồi thì tập này tham gia để nhận biết thử xem giọng nói của "Người ấy" có đủ "gợi cảm" không nhé? Vì bạn tin không... Ai cũng có chất "S"exy trong giọng nói mình hết á?!