Swipe on Insurance: Unlock digital shield - Phát triển cùng vị trí IT 

Speakers: AIESEC in Vietnam, Bao Le, Phước Quỳnh Vũ Lê
Date & Time
Thu, Jul 14 at 12:46 PM
Trong số podcast cuối cùng, khách mời đến từ AIA Việt Nam - anh Lê Châu Bảo phụ trách phòng IT sẽ giải đáp những thắc mắc về nghề nghiệp và giúp người trẻ biết thêm những kỹ năng cần thiết và những cơ hội việc làm lý tưởng trong ngành Bảo hiểm.