Swipe on Insurance: Unlock digital shield - Khám phá phòng ban Business Strategy 

Speakers: AIESEC in Vietnam, PhuongAnh Nguyen, Hai Hoang
Date & Time
Thu, Jun 16 at 12:47 PM
Cùng với sự đồng hành của Host Phương Anh là khách mời đến từ AIA Việt Nam - anh Hoàng Hải đến từ phòng Business Strategy sẽ giải đáp những thắc mắc về nghề nghiệp và giúp người trẻ biết thêm những kỹ năng cần thiết để tự tin bước chân vào ngành bảo hiểm.