STARBUCKS TÀI CHÍNH #003: Mỹ và nền Kinh tế 

Speakers: Ha Dat
Date & Time
Fri, Jun 17 at 01:30 PM
Mỹ có gì ? Tại sao Mỹ trở thành một siêu cường quốc trên thế giới ? Nền kinh tế của Mỹ tác động như thế nào lên thị trường toàn cầu ?