thica #04. dưới ánh dương bất tận của mùa hè vĩnh cửu 

Speakers: Hhuyền Đan
Date & Time
Sat, Jun 11 at 10:24 AM
un ÉTÉ avec Hhuyền đan . Việt An . Quỳnh Trâm một sự kiện đặc biệt ở un ÉTÉ avec cocktails . buổi chiều mây bay trên cánh đồng mùa hè cộng thêm một chút gió chúng tôi sẽ mang thơ và nhạc để kể với nhau về ngày hè của saigon