Đi thật xa để gần tôi hơn? The Book Story #16 

Speakers: Hằng Tống, Khải Đơn
Date & Time
Thu, Jun 30 at 12:55 PM
Nơi bạn đi xa nhất là ở đâu? Và bạn tìm kiếm điều gì thông qua chuyến đi? Đi xa liệu có phải là để tìm thấy bản thân trên đường? Để chạy trốn? Hay đơn thuần là để nghe tiếng mình thở giữa thinh lặng vực sâu và biết, mình có thể trở về?