Nghe vẻ nghe Voice #12 "I" can show you the world! 

Speakers: ĐẶNG KHUYẾT, Holly Nguyen, GREEN VOICES
Date & Time
Sun, Jun 12 at 02:29 PM
"I" mở ra cả một thế giới, một chân trời mới trong giọng nói mà không phải ai cũng biết! Tuần trước chúng ta "chích" Vitamin D rồi thì tuần này mình lên "thảm thần" mang tên "I" để "du ngoạn" âm thanh nè!