Nghề, nghiệp #10 Marketing trong ngành Crypto: Sao nó lạ hoắc?! 

Speakers: Holly Nguyen, Willy Pham
Date & Time
Tue, Jun 21 at 02:28 PM
Cũng là "Marketing" - ngành học quốc dân "hot hít" của nhiều thế hệ từ Millennials cho đến Gen Z, rồi Gen Alpha ngày nay - nhưng mà... nó lạ lắm! Vậy lạ chỗ nào? Chúng ta cùng "mổ xẻ" trong tập Nghề, nghiệp này với anh Willy Pham nhé!