💡RÍT MỘT HƠI SÁNG TẠO #1 | CÁI "THÚ" KHI LÀM NGÀNH 

Speakers: ThuyVy Nguyen, KIM Bui Quoc, Nguyen Born
Date & Time
Tue, May 31 at 01:58 PM
BÓNG ĐÈN on mic cùng một series mới “phê pha” cho dân “ngành”