TALKSHOW #02: Từ nghệ thuật kể chuyện tới xây dựng thương hiệu cá nhân 

Speakers: MAGIC - Tạp chí Marketing, CLB Marketing MGC - NEU, Hiền Nguyễn, Mai Anh Vu
Date & Time
Sat, May 28 at 12:45 PM
Startup trẻ, Content Creator trên mạng xã hội... đang dần trở thành "xu hướng nghề nghiệp" với bộ phận lớn giới trẻ. Một trong số những điều Gen Z trăn trở khi bắt đầu theo đuổi niềm yêu thích sáng tạo: làm sao để khác biệt ?