Lắng lại…mà nghe SS2 #3: Thấu cảm cho bạn và cho tôi 

Speakers: Nhã Nhi, Vui Lên
Date & Time
Tue, Jun 14 at 11:56 AM
Thấu cảm là gì? Thấu cảm là khả năng bẩm sinh hay có thể rèn luyện, mài giũa? Tại sao lại cần phải thấu cảm với chính bản thân mình?