The Adam Show #6 | SỐNG CHUNG? Nở hoa hay bế tắc? 🤵🏻❤️🤵🏻 

Speakers: Adam Lâm, TICH LE, Annie Nguyen
Date & Time
Wed, May 25 at 02:00 PM
HẠNH PHÚC đi đôi với đồng hành trong đời nhau. Việc sống chung cũng là một thứ không thể để giữ vững mối quan hệ trong tình yêu LGBT 🌈❤️ CÙNG ADAM GẶP CÁC KHÁCH MỜI ĐỂ NGHE NHỮNG CÂU CHUYỆN KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI CỦA HỌ NHÉ 🎂