Nghề, nghiệp #8: How to be đa-zi-năng trong ngành Sáng tạo? 

Speakers: Holly Nguyen, Bich Le
Date & Time
Tue, May 24 at 02:29 PM
Đa-zi-năng ko phải chỉ trong kỹ năng mà còn... trong đa dạng môi trường và văn hoá. Nói thì tưởng dễ, chỉ cần "mâm nào cũng có mặt", đúng ko? Well... coi chừng mỗi mâm ăn một ít mà vẫn "đói bụng" đó nghen gen Z ơi!