📔ĐỌC: TRUYỆN KIỀU#3📔NGUYỄN DU  

Speakers: Nguyễn Phương
Date & Time
Mon, May 16 at 06:26 AM
🍃Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh🍃 🎗Nguyên danh do tác giả đặt là Đoạn Trường Tân Thanh, miêu tả cuộc đời lênh đênh chìm nổi của một kỹ nữ đa tài đa tình