Chàng-Ngốc-Già Weekly #013: Làm Gì Khi Thị Trường Rực Lửa ?  

Speakers: Chàng- Ngốc-Già
Date & Time
Sat, May 14 at 01:15 PM
Các lý khiến thị trường bị Gấu vả ? Nên làm gì và Bài học kinh nghiệm ? Sắp tới sẽ ra sao ?