⚧️ ĐỒNG THUẬN: Bạn Kể - ĐỒNG TÌNH Nghe 

Speakers: Theodore Pavlovski, Đạt Huỳnh
Date & Time
Sat, May 14 at 12:55 PM
🍑 𝕆𝕟𝕄𝕚𝕔 𝕆𝕣𝕚𝕘𝕚𝕟𝕒𝕝𝕤 𝕩 𝕀𝕟𝕥𝕚𝕍𝕚𝕓𝕖 🍑 ĐỒNG THUẬN: Bạn Kể - ĐỒNG TÌNH Nghe sẽ là nơi mà bạn có thể thoải mái chia sẻ và gửi gắm những băn khoăn hay thắc mắc xoay quanh chủ đề: "Đồng thuận trong tình dục".