Chàng-Ngốc-Già Weekly #012: Làm Gì khi Ngân hàng tăng Lãi suất 

Speakers: Chàng- Ngốc-Già
Date & Time
Sat, May 7 at 12:58 PM
Vì sao các ngân hàng tăng lãi suất ? Lúc này nên Giữ Tiền hay Đầu tư ? Thị trường các lớp tài sản ?