Ủ một miền thương #01 - Thương lắm mình ơi 

Speakers: Cẩm Nguyên, Huy Âu Vĩnh, Ha Lai
Date & Time
Sun, May 8 at 12:52 PM
Để biết cách THƯƠNG cũng cần học, hành, và trải nghiệm nhiều lắm. Ủ đầy một miền rồi mới có thể gửi trao. Ta đâu thể thương ai nếu "cái thương" trong ta còn chẳng đủ. Nên hẹn nhau ngồi lại, học cách thương chính mình trước tiên.