Hạnh phúc là như nào?(幸福) 

Speakers: Người Đương Thời
Date & Time
Thu, May 5 at 05:58 PM
Thử làm 1 show nghiêm túc xem như lào. thấy ai cũng nói về HẠNH PHÚC là cái gì đấy... và mình thử trái chiều 1 lần LÀ HẠNH PHÚC LÀ 1 THỨ KHÔNG CÓ THẬT.mà chúng ta cứ ngỡ như nó trong tầm tay ai cũng có thể kiểm soát dc và ai cũng có thể chủ động dc...