Tại sao chúng ta lại bận rộn đến thế? The Book Story #10 

Speakers: Hằng Tống, Quân Nguyễn
Date & Time
Thu, May 19 at 01:54 PM
Cuộc sống ngày càng vội vã, và chúng ta dễ dàng bị cuốn vào. Có khi nào bạn tự hỏi “Tại sao mình lại bận rộn đến thế?”. Bạn có đủ can đảm để bước chậm lại? Hay chọn buông bỏ một số điều để bước tiếp bền bỉ hơn?