#07: DPT-The show: NÓI “HAY” ĐỂ XÂY THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN 

Speakers: Mc Phương Thảo Đỗ, Nguyên Trang
Date & Time
Wed, Sep 8 at 01:22 PM
Muốn #xây_nhân_hiệu để thành công hơn ? Ngoài #content chất, thì chúng ta cần trang bị phương tiện #NÓI thật xịn để truyền thông bản thân hiệu quả! Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện xây dựng nhân hiệu từ các diễn giả có duyên ăn nói nhé !