Sẽ lành #01 - Làm bạn với quá khứ 

Speakers: Cẩm Nguyên, Cẩm Hà, Vui Lên
Date & Time
Sun, May 1 at 11:46 AM
Quá khứ tuy đã qua, nhưng chất chứa đâu đây những câu chuyện chưa kể, những vết thương chưa lành. Khi ngoảnh lại tìm kiếm mình trong quá khứ, chỉ thấy bóng dáng cuộn tròn chẳng được người để tâm. Làm sao để làm bạn với nhau sau những rạn vỡ?