Trà thơm đợi một người… #1 Con gái - chênh vênh 25 - Sài Gòn 

Speakers: Danh Tran, Đông Phong Lữ, Trà Thơm
Date & Time
Sat, Apr 30 at 12:57 AM
Nhận được lịch hẹn của vị khách trà mà Trà chủ không biết phải đặt topic như thế nào? Có lẽ gom lại một số keywords như vậy. Hẹn các bạn một sớm mai giữa Saigon cùng một cô gái trẻ với những nỗi niềm chênh vênh… (*) Khách chọn “ẩn danh”