🎬 CINEPHILIA: Heartstopper - Tình Yêu "Cầu Vồng" Của Tuổi Mới Lớn 

Speakers: Theodore Pavlovski
Date & Time
Sat, Aug 6 at 12:00 PM
Heartstopper xoay quanh 2 cậu học sinh trung học Nick Nelson & Charlie Spring, trên hành trình tình yêu "gà bông" & khám phá xu hướng tính dục của bản thân.