Đầu tư chút khum? #8 - End - Crypto, Nhà đầu tư bắt đầu từ đâu?  

Speakers: Danh Tran, K. Hạ
Date & Time
Thu, Apr 7 at 02:29 PM
Mở rộng hơn chút về một kênh đầu tư du nhập và dần thu hút sự tìm hiểu của giới trẻ trong vài năm gần đây: Crypto. Hãy gặp gỡ một người bạn đã gần 10 năm lăn lộn với thị trường đầu tư quốc tế. Cùng tìm hiểu cách bắt đầu để có thể nào đầu tư chút khum?