GenZAbroad #8 🇺🇸Tìm việc ở Mỹ - Big 4 có khó như lời đồn? 

Speakers: Michelle Tran, Linh Nguyen, Khoa Dang
Date & Time
Sun, Apr 10 at 02:21 PM
Tìm việc ngành kế toán/tài chính ở các tập đoàn lớn ở Mỹ như Big 4 có khó như lời đồn? Bằng cách nào các bạn trẻ có thể vượt qua những nỗi sợ và áp lực để mang cờ Việt đến thị trường lao động quốc tế, cụ thể là ở Mỹ? Join room để thảo luận nhé 😊