SS1: Các ứng dụng đầu tư Tài chính tại Việt Nam 

Speakers:
Date & Time
Thu, Mar 31 at 02:28 PM
Hiện nay genZ được tiếp cận với nhiều ứng dụng tài chính-đầu tư mới, tiện lợi, hấp dẫn kèm theo đó là những trải nghiệm vô cùng phong phú. Tuy nhiên tham gia loại hình nào? thực tế ra sao? Các bạn thử đầu tư chút khum? dạo quanh một vòng review xem nhé?