Lắng lại…mà nghe #7: Tự do tâm trí, tìm có thấy không? 

Speakers: Nhã Nhi, Tri Lecao
Date & Time
Tue, Apr 5 at 12:54 PM
Tự do tâm trí là gì? Liệu nó có thật sự tồn tại? Đi tìm có thấy không? Phải tìm ở đâu đây? Cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị từ anh Trí, một podcaster và là nhà sáng lập của Vibeji và Baola. Bạn nhé!